Untitled-1

Приложенията в App Store могат да станат по-лесни за откриване

#Новини
2016. 04. 15.

Миналата седмица ви запознахме с плановете на Apple, да раздели фабрично заложените приложения от операционната система, като предостави възможността за тяхното триене, инсталиране и обновяване през App Store. Връзката между тази тема и днешната е единствено в промяната и развитието на App Store.

Новата любопитна промяна, която обмисля производителят е свързана с подобряването на откриваемостта на приложения в App Store. За целта, Apple планира да предостави възможност на всеки разработчик, при качване на неговото приложение, да извърши плащане, с което приложението да бъде позиционирано на по-видно място.

Вероятно предпоставките за обмисляната промяна се крият в придобиването на Chomp през 2012 година от Apple, както и поемането на отговорността за маркетинговото развитие на App Store от Фил Шилер през декември месец 2015 година.

Важно е да знаем, че тази промяна не изключва съществуващата комисионна на App Store, която се приспада от разработчиците и се равнява на 30% от стойността на всяко продадено приложение. Това е един добър финансов източник за компанията, наречен от Apple, “приходи от услуги”.

Вижте какви приходи от услуги реализира Apple за периода 2006-2015 годиниа, тук:

-1x-1

Предоставянето на нови и по-лесни начини на потребителите да намират желаните от тях приложения е задължително условие за реализирането на по-голям брой покупки през App Store.

За съжаление, планираната промяна, ще помогне на потребителите да достигнат по-лесно единствено до приложения, за които е извършено плащане от страна на разработчика. Почти невъзможно е подобна промяна да предизвика цялостно подобряване на откриваемостта, особено, когато се налага да търсите измежду милион и половина приложения. Тя ще бъде от по-голяма полза на вече доказалите се разработчици, които ще имат възможност да увеличат още повече своите продажби.

Надяваме се, че Apple ще насочи по-голямата част от усилията си върху намирането на начин за подобряване на откриваемостта на приложенията, които търсим, отколкото върху разработването на нови методи, с които разработчиците да могат да рекламират и позиционират приложенията си по-успешно.

Източник: bloomberg

Добави коментар