icloud-ios-access-cover-imagazin-bg

Как да заявите пълен достъп до iCloud през iOS устройство

#Съвети
2016. 11. 15.

Възможностите, които може да ви предложи любопитната облачна услуга, са многобройни, като за да достъпите до ваш акаунт, преди всичко трябва да отворите компютърната версия на Safari или друг интернет браузър и да заредите iCloud.com по стандартен начин.

След вписване в системата, вие ще се запознаете с всяка една предлагана от iCloud услуга, независимо дали тя е активирана на някое от вашите Apple устройства или не. За да редактирате предварително съхранено в сървъра съдържание, просто трябва да изберете съответната услуга, но тази възможност е достъпна единствено при положение, че заявката е изпратена от настолен браузър.

icloud-main-login

До облачната услуга може да стигнете абсолютно безпроблемно и през iOS, като преминете през приложението Safari, но вероятно вече знаете, че щом изберете желан раздел, вие ще бъдете прехвърлени автоматично към фабрично заложеното приложение във вашата мобилна операционна система, отговарящо на заявената услуга.

Съществува вероятност избраната от вас услуга да не е активирана на мобилното устройство, от което отправяте заявката. Тази индивидуална настройка определено ще ви попречи да достъпите до предварително съхранената информация, но, разбира се, това не трябва да ви притеснява. Не трябва да бързате да активирате услугата, освен ако не прецените, че това действие ще допринесе за вашето удобство.

icloud-fa-imagazin-bg

Единствената стъпка, която трябва да предприемете, за да достъпите до настолното съдържание, без да бъдете пренасочени към съответно приложение, се крие в една лесна за изпълнение функция. Отворете вашето мобилно приложение Safari, заредете iCloud.com и обърнете внимание на стандартната за презареждане на страница икона, разположена в дясната част на полето за въвеждане на адрес.

Просто докоснете и задръжте върху нея, като в отвореното меню трябва да изберете Request Desktop Site. Това е всичко, вашето мобилно приложение Safari ще зареди характерно за настолен браузър интернет съдържание, като вие ще може да достъпите до всяка една iCloud услуга по стандартен начин, без да бъдете пренасочени към съответстващото на нея мобилно приложение.

Източник: osxdaily

Добави коментар