Копиране и поставяне с жест в iOS и iPadOS

iMagazin
10/08/2020 ❘ 13:00

Несъмнено копирането и поставянето на текст е една от задачите, които често извършваме, докато използваме iPhone и iPad в ежедневието си. Благодарение на един жест, за който може и да не сте чували, това става още по-бързо и лесно.

Наскоро ви представихме един от най-новите жестове, налични в мобилната операционна система на Apple, който ви позволява да изберете едновременно няколко имейла в Mail, съобщения в Notes, файла във Files и т.н. Днес ще се спрем на още един сравнително нов жест, появил се заедно с iOS 13. За да се възползвате от него, трябва да имате инсталирана поне iOS 13 на вашето устройство. Можете да използвате жеста навсякъде, където имате опция за въвеждане на данни - текст, изображения, видео и т.н. Ето какво трябва да направите:

  1. Отворете приложението, от което искате да копирате иннформация - в нашия случай Notes.
  2. Изберете информацията, която искате да копирате. Ако става въпрос за текст, с двойно натискане върху екрана избирате дадена дума, с тройно - изречение, а с четворно - целия параграф. Когато сте готови, избраното съдържание, ще бъде маркирано.

      3. "Щипнете" екрана с три пръста. Ако действието е успешно, ще получите индикация на дисплея.

      4. За да поставите вече копираното съдържание, трябва да извършите обратното движение, раздалечавайки трите си пръста. Отново, ще получите потвърждение на екрана на вашия iPhone или iPad, след като сте готови.

Това е всичко, вече можете да прехвърляте съдържание между приложенията си с един прост жест. Може да се изисква известно време за да свикнете с тази сравнително нова възможност, особено на по-малкия екран на iPhone, но когато го направите, тя ще се превърне в неразделна част от всекидневието ви. За iPad фуннкцията е още по-удобна, тъй като разполагате с по-голяма площ върху дисплея, която улеснява изпълнението й. 

Източник:iMagazin