Възстановяване на липсващата Save as команда през macOS

Konstantin
24/07/2019 ❘ 00:00
Дори и все още да не сте инсталирали най-новата Mojave версия на настолната операционна система, в последните няколко версии на macOS, на мястото на стандартната Save As при редактиране на документ команда е поставена новата Duplicate. Реално погледнато, разликите между двете функции не са кой знае колко сериозни, но нека видим какви са те и как да стигнете до познатата възможност за запис на документ във втори отделен файл. Достатъчно е само да отворите, примерно заложеното приложение Pages, да създадете нов документ и да отправите поглед към основното File меню. Точно под стандартната команда за запазване Save ще откриете и не толкова разпространената функция Duplicate. При положение, че кликнете върху нея, отвореният документ ще се дублира, а вие може да го запазите като отделен файл по стандартен начин, но нещата биха могли да бъдат доста по-лесни. Просто кликвате върху Save As, както е било винаги и сте готови, но има и една малка особеност. Вероятно вече сте забелязали, че стандартната Save As команда не присъства измежду тези, които се крият в основното File меню, което не трябва да ви притеснява. Достатъчно е само да задържите клавиш alt и на мястото на Duplicate ще се появи Save As, а останалата част от вашата задача е съвсем лесна. Кликнете върху командата, напишете името на новия файл, след това кликнете върху Save и сте готови, но има и още по-лесен начин. Ако използвате често Save As, може да създадете и клавишна комбинация, чрез която да стартирате командата.
  • Отворете системните настройки.
  • Кликнете върху Keyboard.
  • Преминете към раздел Shortcuts.
  • Кликнете върху App Shortcuts.
  • Кликнете върху бутон "+".
  • Добавете желаната "Save As..." команда.
  • Изберете клавишна комбинация, примерно Shift+Command+S.
  • Кликнете върху Add и сте готови.
Вече може да стигнете до полезната Save As команда по още по-лесен начин, дори без да отваряте основното File меню, а за да разберете с какви промени ще може да се похвали очакваната Catalina версия на macOS през септември, посетете тази връзка.